Ild-energi

Ild-energi er den første energien i syklusen på 13. Dens formål er transformasjon – å bevege seg fra et nivå eller fase til en annen, med renselse og belønning. Ild energi bærer den åndelige flamme, som forandrer bekymring til tillit, smerte til frihet, og bringer visdom til alle nivåer. Den sørger for livsgnisten i menneskene. Ild bringer innvielse, og den er en tøff energi som krever massevis av mot. Akkurat som en liten baby må kjempe seg vei gjennom fødselskanalen for å forlate de trygge og fredelige omgivelsene i livmoren for å bli født inn i nye omgivelser, må du finne mot til å gå fra det kjente til det ukjente når tiden er inne. I noen kulturer er den kjent som kundalini, selv om dette ofte ikke blir riktig forstått, og bare blir sett på som seksuell energi fordi den er nødvendig for den fysiske orgasmen. Etter som Ild energi blir høyt aktivert i alle transformasjoner, er den meget til stede både under fødsel og død. Den er inspirasjonens og kreativitetens energi, og den er ikke nødvendig bare for artister og oppfinnere, men for oss alle i hverdagslivet, slik at vi kan føle oss lykkelige og levende inni oss, oppdage vår vekst og velsignelser, og for å forbindes med vår sjel og formålet med vårt liv.

© 2010-2011 Next Europe. All rights reserved.