Sølv-energi

Sølv-energi er andre puls i en syklus på 13. Den kalles også Lunar- eller Måneenergi. Selv om den lærer oss balanse, så er det merkelig nok mest alminnelig at vi har ubalanser i Sølv energiflyten. Etter som den er forbundet med, og følger, månens rytme, er den sterkest aktivert i menneskekroppen ved fullmåne. Dette er en god tid for meditasjon med Sølv energi, og en eksellent mulighet  til å frigjøre blokkeringer som hindrer den frie flyten av sølv og den deilige følelsen av balanse. Etter som Sølv energi bygger seg opp henimot fullmåne, gjør den seg i økende grad følt. Enten blir presset på dine utfordringer i livet sterkere, eller du føler at energien gjenopplater batteriene dine og stabiliserer deg.

Et viktig konsept når det gjelder Sølv energien er å være re-aktiv eller pro-aktiv. Reaktiv er å reagere på noe andre har satt i gang, mens å være proaktiv er å starte bevegelser selv. Er du hovedsaklig reaktiv i livet styrer du ikke retningen, men holder deg flytende ved å håndtere, reagere på, det livet bringer. Er du proaktiv vil du i større grad sette ting i gang selv, og dermed ha mer å si for hva som hender i livet ditt. Når du er proaktiv tar du initiativ i stedet for å vente. Når du har mye Sølv vil tendensen vare at du blir mer reaktiv, mens har du lite Sølv blir du proaktiv. Balansen ligger i å vite når det lønner seg å vente på andres innspill og når det er lurt å spille ballen selv.

Sølv energi handler om polariteter og motsetninger. Generelt sett, har vår kultur gitt næring til tanken om at alt er i polarisering i lang tid. Energien er knyttet til sølv som et mineral i vår fysiske verden, og har innflytelse på den flytende balansen i kroppene våre. Sølv energi er forbundet med DNA-molekylene og nedarvede fysiske og psykiske trekk. Det betyr at du har sjansen til å frigjøre enda større tankemønster og handlingsmønster enn de som utgjør ditt eget livs opplevelser. Familiemønster eller - svakheter kan dermed bli imøtegått og frigjort  ved å være oppmerksom på gjentakelser og hvordan du bruker dine opplevelser.

© 2010-2011 Next Europe. All rights reserved.