Neon-energi

Neon energi, som er den tredje pulsen i syklusen på 13, utfordrer balansen ved å legge til et tredje punkt som skaper hurtigere bevegelse. Dette påvirker din bevissthet. Å aktivere Neon energi, gjør at din bevissthet utvider seg. Mens andre kulturer er kjent med denne energien, er den på vei til å bli gjenoppdaget av ’vestens’ kultur, og det får den til å føles ny og ukjent. Den har ligget sovende og latent, men det er først nylig – kanskje i de siste 10 til 20 årene – at den i økende grad er blitt aktivert. Etter som den påvirker de elektriske feltene i både den menneskelige kropp (sentralnervesystemet) og auraen (elektrisk magnetisk felt eller ’lyskroppen’ som omgir oss), har den en enorm innflytelse på våre liv. Hensikten med at Neon energi blir aktivert nå, er å stige over den 3. dimensjonens begrensninger så vi oppnår høyere bevissthet. Dette er nødvendig for å møte de enorme utfordringene vår kultur og planet står overfor. Det er viktig å balansere vår sensitivitet, å være fullt til stede i nuet, og å være klar over våre fortolkninger av virkeligheten, for det vil ikke komme noen varig forandring i bevissthet hvis ikke disse ferdighetene blir lært. Dette er formålet med Neon energi. Gjennom å aktivere Neon og skape bevegelse, vil du kunne se din oppgave.

Etter hvert som Neon energi får innflytelse på ditt daglige liv, vil du bli sensibel for alle slags stimuli – både fysiske lik lyd, stråling og lys, og den indre verden av bilder, drømmer og intuisjon. Aktivering gjør deg mer oppmerksom på tingene omkring deg, men det kan også skape forvirring fordi du mottar så mange stimuli at ’normal’ virkelighet kan synes å forsvinne litt under tilpasningsfasen med å integrere energien.

© 2010-2011 Next Europe. All rights reserved.