Feminin-energi

Feminin energi er den femte pulsen i 13-stjernen. Som det ble fastslått i Maskulin energi, ønsker vi å unngå den feilaktige påstanden om at dette er en av bare to energier som er tilgjengelige for mennesker, når den i virkeligheten er en av mange som både menn og kvinner kan knytte seg til. Feminin energi er nødvendig for å ”tune inn” på andre og justere dine handlinger i forhold til omgivelser og øyeblikket. Når energien er aktivert, kan dine impulser til å begynne med synes å være ulogiske og irrasjonelle fordi du er avstemt i forhold til omgivelsene på et ubevisst nivå. Dermed går impulsene foran intellektet som må vente på å forstå situasjonen.

Intuisjon blir vekket og resonans blir skapt av Feminin energi. Den gir deg nøkkelen til virkelig medfølelse og empati. Det er også derfor denne energien er relevant for alle typer intuitiv healing. Intellektet kommer noen ganger til kort når gjelder å forstå dine medmennesker og deres situasjoner. Resonans behøves for at sjeler skal få kontakt med hverandre. Du forstår hva som trengs fra deg, og kan gi etter hvert som du føler deg styrket og hel. Dette gir en indre styrke. Dette styrker din sjel. Avbalansert Feminin energi i kvinne eller mann, gir en god styrke som du ikke dytter på noen, men som tillater alle mennesker å være seg selv, uten å konkurrere om verdi, viktighet eller rettigheter.

© 2010-2011 Next Europe. All rights reserved.