Eter-energi

Eter energi er den sjette energien i syklusen på 13. Den handler om å flyte med strømmen, i det du er i kontakt med alt og alle. Den skaper balanse og likhet. Eter er den energien som forbinder alt for oss, og gjør oss til ’sam-mennesker’ (en del av menneskeheten og en del av Universet). Alle cellene i kroppen, har hver sin uavhengige oppgave, og likevel er de ingen ting uten hele kroppen. De tilhører en orden som forener dem på samme måte som hele personen gjør det. Eter energi er det som binder oss sammen lik luften som overfører radiobølgene fra sender til alle mottakere. Vi kan sende ut tankene våre, og vi kan nå resten av Universet med denne energien. På denne måten, påvirker vi helheten. Vi er sam-skapere med Gud. Eter kan også sammenliknes med Internett; du trenger utstyret for å få forbindelse, og må vite hvordan du laster ned informasjon, men den er der – mulig å nå for alle.

Telepati og forståelsen av likhet, blir aktivert av Eter energi som binder alt sammen. Den aktiveres i alle mytiske, religiøse og åndelige opplevelser og åpenbaringer, og den kan aktiveres ved hjelp av forskjellige meditasjoner og drugs som åpner veien, inklusive marihuana og alkohol. Selv om drugs kan åpne for energien er det ofte paradoksalt nok vanskeligere å ta forbindelse og bruke den på naturlig vis etterpå. Kunstig stimulert Eter, kan lett vekke energiubalanse mellom den fysiske kropp, det mentale aspekt og emosjonene. I noen tilfeller kan harmonien bli alvorlig forvrengt.

Den enkleste måten å få forbindelse med Eter på, er gjennom å høre og føle rytme. Eter finns i alle kulturer, selv om den klarere brukes hos de stammene som har opprettholdt sine opprinnelige rytmiske ritualer – i trommene deres, sjanting og nynning. Den samme virkningen fins imidlertid også i vår teknokultur, hvor dataslag tvinger kroppen til å slippe sin personlige motstand, og på denne måten skapte en gruppefølelse – en forbindelse til alle. De afrikanske slavene i Amerika, sang sine gospels for å holde humøret oppe og opprettholde følelsen av samhørighet. Forbindelsen dem imellom, ga dem styrke og håp.

Eter gjør alle likeverdige, og fjerner deg fra egoets lidelse og fra dine begrensninger av å forstå tid og rom, i det den forbinder deg med helhet og enhet.

© 2010-2011 Next Europe. All rights reserved.