Jern-energi

Jern energi er den syvende pulsen i rytmen på 13. Den er en meget fysisk energi, svært knyttet til det materielle liv og den fysiske kropp. Samtidig er denne energien også sterkt knyttet til resten av vårt Univers. Hensikten med Jern, er at den skal ha kontroll over den multi-dimensjonale informasjonen som cellene våre tar imot. Med andre ord – vår sensitivitet eller mottakelighet. Jern energi beskytter deg ved at den holder aura-feltet sterkt omkring deg (det magnetiske feltet som er skapt av magnetismen og elektrisiteten i hver celle), men på samme tid, forhindrer denne beskyttende funksjonen deg i å oppleve Universets enhet. Vi trenger å arbeide på denne balansen med mye respekt og omtanke. Mange har en tendens til å ønske at utviklingen deres går hurtigere enn det de virkelig er klare for. Jern energi virker som en omformer for strøm. Som en transformator som senker spenningen fra 220V til f.eks. 9V for ting som trenger lavere tilførsel – mobiltelefoner, små halogenlamper vi bruker som spot’er og bærbare computere etc. På denne måten hjelper Jern energi deg med å motta energi uten skade for systemet ditt ved at den justerer sensitiviteten din som en sikring. Du boer kun være mottakelig i en slik grad at din fysiske virkelighet og din kropp, greier å nyttiggjøre seg det du mottar.

Når denne energien er i balanse, gjør den det mulig for deg å oppfatte verden på en klar og sunn måte, med en sterk evne til å vite hva du ønsker og trenger, og hva det er best for deg å avvise. Jern energi er knyttet til jern som mineral, og den kan derfor også justeres gjennom ernæring og mengden av jern i maten din. Hvis du har tilgang til mye Jern energi, er det mest sannsynlig at du har høyt jernnivå i blodet. Tendensen er at du frigjør jern fra kroppen din når du arbeider på en åndelig vei. Vi trenger mindre og mindre av jernmineralet etter hvert som vi tåler mer ”åndelig” påvirkning. Vi vil være i stand til å bruke andre sanser og oppfatte mer enn den 3-dimensjonale virkeligheten som vi har blitt vant til. Vi vil likevel fremdeles trenge Jern energi for å justere mottakeligheten vår.

© 2010-2011 Next Europe. All rights reserved.