Vann-energi

Vann energi er den åttende pulsen i syklusen på 13. Dens formål er å skape harmoni – ikke som en statisk situasjon, men heller som harmonisk bevegelse med forandring. Fordi den relaterer seg veldig mye til følelsene dine, kan Vann energi oppleves som en stor glede eller trang til å slippe taket, befri deg for noe, gi opp eller gi noe opp. Med andre ord – ikke forsøke å kontrollere eller holde tilbake det som ganske enkelt er der. Når det er på tide å slippe taket i noe, eller fortsette på en vei som du kanskje ikke forstår årsaken til, trenger du Vann energi for å ha tro på deg selv. Du trenger den for å være i stand til å flyte videre. Vann energi er livgivende og rensende, men den har også en sterk kraft til å oppløse og kreve. Vi opplever ofte denne energien som tap av kontroll, og derfor kan den lett forårsake emosjonelle vanskeligheter. Tenk deg en elv, hvor vannet renner nedover mot det store havet. Elven kan flyte langsomt en stund, men så når den plutselig fram til en foss. Her setter ikke elven på bremsene. Den bare fortsetter fordi det er slik liv fortsetter. Når vi ikke er i stand til å få forbindelse med Vann energi, føler vi ofte mye frykt og motstand fordi vi bruker så mye av energien vår til å holde fast på situasjonen og motstå forandring.

Når Vann energi er aktivert, er det nyttig å frigjøre konkrete ønsker eller fikserte planer, og i stedet følge bølgene og be om at alt må gå bra i det store bildet. Du kan bare skade deg selv hvis du kjemper imot dens kraft. Du kan bare vinne hvis du fortsetter med tro og eventyrlyst! Den harmoni vann skaper, er fri og bunnløs.

Livet ditt er rikt når du har balanse i Vann energi. Som en dråpe, er du alene i vannet, og du føler en lett friksjon når de andre dråpene rører ved deg. Men du beveger deg mot en foss, hvor vannet er turbulent og du må overgi deg til din skjebne, som bringer deg til sjøen. Vann energi får deg til å leke i sjøen, sammen med alle de andre dråpene/individene, og deretter fordamper du langsomt opp til himmelen, hvor du slår deg sammen med alle de andre vanndråpene og blir til en sky. Vann energi blir også frigjort fra skyen i det øyeblikk den er klar til å regne, i det den slipper taket i all motstand, og velsigner tørr jord med fruktbarhet. Du trenger Vann energi for å skape denne harmonien i ditt liv, for å få deg til å fortsette videre når tiden er moden.

© 2010-2011 Next Europe. All rights reserved.