Gull-energi

Gull energi er den niende pulsen i syklusen på 13. Det er en sterk og mektig energi, som hjelper deg med å føle deg sterk og forbundet. Formålet med Gull energi, er å ha kontakt til sin egen visdom, å gi uten frykt for ikke å få, og å dele informasjon uten restriksjoner. Den setter fokus på hvordan du utfører dine oppgaver – med hvilken intensjon. Kommunikasjon med andre mennesker, vil forbedre seg en hel del når du vet hvordan du skal bruke Gull energi i ditt liv. Energien har sterk innflytelse på cellene, og den er knyttet til gull som mineral. Gullsmykker brukes i mange ritualer over hele verden, og de aktiverer denne energien. Ved innvielse til nye roller og oppgaver, virker Gull energi som en kabel eller forbindelse til eldgammel kunnskap. Hvis du tenker over din nye rolle i verden når denne energien er aktivert, vil kraften i betingelsesløs kjærlighet frigjøre enhver påtrengende følelse og tanke om at du er uverdig.

Denne energien er nødvendig til kanalisering av ideer gjennom ord, maling, musikk etc, med tillit. Den hjelper deg å fokusere, å vite hvem du er her og nå, og dermed gjøre deg i stand til uten frykt å kommunisere med de andre dimensjonene av ditt vesen. Denne energien er også nyttig når du arbeider med karmiske saker, etter som den pulserer: ’Det du sender ut, kommer tilbake til deg.’ Den hjelper deg med å utvikle en proaktiv innstilling, det vil si at du ikke bare reagerer på hva andre setter i gang, men selv starter bevegelser – noe som gjør deg ansvarlig for ditt liv og din skjebne. Gull energi bringer deg mot ditt sentrum og gjør deg fokusert. Slik  når du fram til all den informasjonen du trenger, og vet hvordan du skal handle. Gull gir tillit og forståelse og gjør deg i stand til å føle betingelsesløs kjærlighet.

Å arbeide med denne energien, kan også åpne opp nye horisonter av kjærlighet. Hvis du noen gang har opplevd en seksuell orgasme, har du allerede fått en mikroskopisk smak av makten i Gull kombinert med Ild energi. Forskjellen er at nytelsen du opplever når du forbinder Ild med Gull energi, ikke er begrenset til de seksuelle organer og ikke er begrenset av tid. Den relaterer seg ikke en gang til noen spesiell person eller seksuell situasjon, for den er mer lik en fredelig åndelig ekstase eller kosmisk orgasme-opplevelse. Gull energi aktiveres også sterkt før transe-sesjoner, og er nødvendig til kanalisering av ord. Du kan oppleve Gull energi som flytende gull, og du kan bruke den som en guide for å nå den sentrale sol.

© 2010-2011 Next Europe. All rights reserved.