Planetarisk-energi

Planetarisk energi er den tiende pulsen i rytmen på 13. Den kalles også Mørk energi fordi den er så konsentrert og tung. Dens formål er materialisering, så intet liv på Jorden i en tredimensjonal virkelighet ville ha noen mening uten den. Energien er forbundet med lave frekvenser som er en konsentrert form for informasjon – en høyere tetthet. Energien kan sammenlignes med den sorte fargen som inneholder alle de andre fargene, og kan utfolde seg i det fulle spekteret når disse blir frigjort fra sin konsentrerte form. Planetarisk energi handler om å produsere eller manifestere tanker og energier på fysisk plan: Hvordan kan jeg materialisere mitt formål? Hva gjør jeg praktisk i dette liv? Når denne energien aktiveres, blir det lagt press på valgene våre, og vi trenger å prioritere vår tid og energi. Disiplin og arbeid er nødvendig for at vi skal unngå å oppleve denne energien som deprimerende eller smertelig.

Det fins mye frykt omkring Planetarisk energi – muligens fordi den er forbundet med mørke. Tenk deg et frø som venter i mulden på det rette øyeblikk til å strekke seg ut, vokse, og fullbyrde sin oppgave. Det har all informasjon det trenger for å bli til en vakker blomst eller et enormt tre.

Informasjonstung bærer den dine minner – så  du kan få tilgang til ting du har lært tidligere, og kan bruke gamle kunnskaper i nåværende situasjon. Planetarisk energi kan bringe deg ut av en depresjon som spiser opp all din energi, og det er denne energien som får deg til å våge å røre ved kjernen av ditt vesen, velsigne smerten og mørket, og gi den tyngste av dine celler muligheten til å bli forelsket i lyset. Den vil frigjøre spenningene dine, slik at du trives med deg selv.

 

© 2010-2011 Next Europe. All rights reserved.