Gamma-energi

Gamma energi er den 11. pulsen i rytmen på 13. Formålet med denne energien er å integrere det du tror på, mener og føler så det blir del av deg, så det blir ditt. Denne energien tilbyr deg muligheten av å se annerledes på livet når du er 50, enn du gjorde da du var 15. Den sørger for vekst, gjør deg i stand til å integrere nye opplevelser. Gamma energi handler om å leve det du tror på, det du vet og det du er. Den lyner, passerer motstand og skaper dissonans i tonehavet, før den igjen blir integrert i helheten. Gamma setter deg fri i ordets dypeste betydning fordi den gjør deg i stand til å være fullstendig deg selv i alle situasjoner og med alle slags mennesker. Gamma gjør det mulig å stå for den du er, ikke komme med unnskyldninger for at du er deg, og ikke trenge å være noen annen. Mange er redde for å oppleve og bruke Gamma energi, og holder den ubevisst tilbake. ”Visst gjør det ondt när knoppar brister...” beskriver den reaksjonen Gamma skaper i kjernen av dine celler. Aktiveringen av Gamma, forårsaker intensitet i fargene i ditt liv, og den skaper friksjoner og spenninger. Individet blir klar over seg selv og sin oppgave. Dette er et nødvendig skritt for å kunne bli i stand til å utføre den, selv om konflikter kan oppstå i forhold til menneskene omkring deg. Alle virkelige forandringer kan skape dissonans, men det er konstruktivt, og Gamma tilbyr dine omgivelser den samme muligheten til forandring. 

Med Gamma energi kan du se at alle farger tilhører samme lys. Du kan føle at alle mennesker tilhører den samme livsgnist. Dette gir deg den sanne livets gave - ønsket om å leve ditt liv som deg selv! Det finnes ikke galt i å være annerledes – bare godt. Det betyr at du spiller din rolle i skuespillet, og tar ansvar for din oppgave – det være seg helten eller narren. Når du beveger deg med Gamma til forandring og vekst, vil du til å begynne med trenge tålmodighet og forståelse når menneskene omkring deg forsøker å tvinge deg tilbake til den ’deg’ som de trodde du var!

© 2010-2011 Next Europe. All rights reserved.