Diamant-energi

Diamant energi er den 12. pulsen i rytmen på 13. Dette er den samme energi som krystallenergien som ble brukt i gamle kulturer – for eksempel Atlantis, og også av Maya-folket. Formålet med denne energien er å forstå. Den er forbundet med ditt intellekt – din måte å se og oppfatte verden på, men samtidig går den videre. Fordi den er relatert til 3. øye, er dette en transformerende energi til initieringer for utvidet dimensjonell forståelse. Den begrenser deg ikke til noe fiksert mønster eller sannhet, men vil holde deg i en stille, stødig flyt, en bevegelse som fortsetter, oppdagelsen av liv. Denne energien hjelper deg med å vie deg  til alt som lever, og å være en uunnværlig del av helheten. Diamant energi viser deg hvordan du i praksis kan være i stand til å leve alt dette. Det er en praktisk og nyttig energi som hjelper hjernen din med å fungere. Den stimulerer tankene dine, og gir deg fred gjennom kunnskapen om at alt tilhører et intrikat mønster, men at du ikke nødvendigvis trenger å se alt sammen akkurat nå. Universets kompleksitet er en gåte som du ikke trenger å løse fullstendig, men det vil skape spenning i ditt liv, og stimulere deg til å tenke og handle kreativt hvis du aksepterer dets mysterium.

Diamant aktiveres i mange forskjellige former for healing, og den er forbundet med alle fysiske krystaller og krystallformer. Den er den sterkeste energifaktor i dematerialisering av både ting og mennesker. Selv om aktivering av denne energien vil vekke forandringsprosessen, føles den ikke som åpenbaring eller stor transformering fordi energien beveger seg stille og langsomt. Det som er viktig, er å være i konstant bevegelse, slik at du ikke blir sittende fast – og på den måten unngår å bli vekket opp av et plutselig hardt slag mot hodet.

© 2010-2011 Next Europe. All rights reserved.