Ikke-energi

Ikke energi – den siste pulsen i rytmen på 13, er litt annerledes og vanskeligere å utforske enn de andre energiene. Det er vanligvis ikke nødvendig å vekke Ikke energi fordi den kommer av seg selv, uten at det er nødvendig å aktivere den. Ikke energi er så definitivt en del av rytmen, men den er ganske enkelt mangelen på alle de andre energiene. Dette betyr at når de andre energiene trekker seg tilbake, og ingen av dem er aktivert, opplever vi et øyeblikk av ingenting eller kaos. I denne tiden må vi stole på at dette også er en del av livet. Tenk på minnene du har fra skolen som et eksempel på hvordan dette virket. Du går der i et år, lærer masse saker og ser framover mot ferien. Så kommer den plutselig, og du har ikke lenger den normale rytmen i dagene dine. Du kan nyte friheten det gir å kunne ta en dag om gangen, men til slutt finner du det kanskje vanskelig å avpasse deg til fraværet av retningslinjer, og så føler du at du kjeder deg eller er forvirret. Denne pulsen forårsaker nøyaktig samme situasjon. Den sørger for den nødvendige pausen i livets skole. Det er en tid da du ikke burde forsøke å tvinge igjennom en plan eller handling, men heller må ta tingene som de kommer, og nyte livet, selv om du ikke har noen ide om hva som skjer i morgen. Hvis du er klar over det faktum at denne pulsen må komme, og du tar imot den uten frykt eller motstand, fortsetter rytmen, og du vil snart oppleve at de andre energiene kommer tilbake. Kanskje er dette den nødvendige pausen før du får et nytt utbrudd av Ild-energi – en ny fødsel i ditt liv. Gjør rom for den. Godta pausen, så vil du unngå frustrasjonen som du kan komme til å oppleve når ingen energier er tilgjengelige for deg!

© 2010-2011 Next Europe. All rights reserved.