22.08.13

I dette nyhetsbrevet følte jeg først for å dele essensen av Star of 13. Den kan uttrykkes veldig enkelt med ett ord; Kjærlighet. Den handler om å leve, oppleve og forstå essensen av kjærlighet! Tenk deg at du kunne møte deg selv på en kjærlig og forståelsesfull måte fra det øyeblikket du våknet. Tenk deg at du kunne møte alle andre på en forståelsesfull og kjærlig måte fra det øyeblikket du våknet. Hvis jeg skulle fortsette i samme spor som dette, tror jeg at jeg vet hva som ville skje. Uansett hvor sant eller usant det måtte være. Noen ville ta det til seg og lese videre. Andre ville kjent avstand når jeg skriver om hvor fantastisk kjærligheten er. Fordi det er bare når du selv er på et godt sted, når du er i en kjærlighetsfull energi at det gjør deg godt å se andre bade i kjærlighet. Når du våkner opp og føler deg skyldbetynget, trist, stresset eller sint, er det ikke nødvendigvis slik at du liker alle hjertene på Facebook og vakre ord om kjærlighet. Du føler deg rett og slett ikke bra og i slike situasjoner kan kjærligheten føles for langt unna. Slik er det av og til, og for at du skal fortsette å lese vil jeg nærme meg temaet på en annen måte.

 

Ifølge Star of 13 er årets energi Diamantenergien. I den siste artikkelen snakket jeg om hvordan vår virkelighetsoppfatning utgjør vårt kognitive fundament. Hvordan vi alle har et behov for å koble alle de små bitene av forståelse sammen til et større bilde. Hvordan vår forståelse vokser, endrer, utvider og utvikler seg. Hvis Diamantenergien beveger seg i oss på sin naturlige, rolige og stille måte, vil vi se flere fasetter ved livet etter hvert som vi blir eldre. Vi vil kunne forstå og omfavne nye vinkler av livet hver dag. La oss se på ulike aspekter av hva vi prøver å forstå, og hvordan de ulike energier påvirker vår reise gjennom dette Diamantåret.

Vi startet 2012 med en forståelse av Nyttår. At første januar er starten på et nytt år er ikke en evig sannhet eller en ubetinget sannhet. Det er en betinget sannhet. Men, det er en god nok sannhet i vår del av verden til at vi feirer Nyttår. Vår felles forståelse av Nyttår er at det gir oss mulighet for en frisk ny start. Mange ønsker ble gjort for det nye året og noen har sikkert allerede gått i oppfyllelse. Mange nyttårsforsett ble gjort og noen er allerede brutt. Poenget er at konseptet ”Nyttår" er en sosialt betinget sannhet. Vår forståelse av den ytre virkeligheten er alltid en betinget sannhet. Og likevel er vi i stand til å bruke den på en hensiktsmessig måte. Den første måneden i et nytt år blir ofte brukt til å reflektere over endringer. Noen ganger gjør vi dette med mye bevissthet og engasjement fordi vi selv ønsker forandring. Andre ganger føler vi at vi blir tvunget til å endre oss.

 

I januar kommer Ildenergien inn i vår bevissthet og krever forandring. Vi åpner for tanker om å slippe gamle vaner, gå inn noe nytt eller å gjøre ting på en ny måte. Ildenergien bringer oss nye ideer og vi vil at de umiddelbart skal passe inn i vårt verdensbilde eller stemme overens med vårt bilde av oss selv. Endring krever mye av oss, og det er lett å gi opp disse nyfødte ideene eller utfordringer vi har skapt for oss selv. Men, Diamantenergien, med sin myke og tålmodige bevegelse, gir oss tid til å justere oss eller prøve på nytt. Når vi står fast i en situasjon lenge nok vokser trykket inni oss, og til slutt krever det forandring. Det kan være en liten endring eller store endringer. Uansett, vi beveger oss videre, litt forskjellig fra den vi var i fjor.

 

Så kommer februar og Sølvenergi trer inn i Diamantåret. Hvordan påvirker det oss? Jo, nå kan vi begynne å reflektere over våre erfaringer og mønstre. Våre mønstre ligger i måten vi tenker. Den eneste måten du kan legge merke til dine egne tanker på er å bli bevisst. Du må begynne å observere dem. Hvis du finner ut at du repeterer betingede tanker om deg selv eller verden rundt deg som ikke styrker flyten av kjærlighet, vil du litt etter litt oppleve at bevisstgjøringen i seg selv vil få deg til begynne å tenke annerledes. Sakte, gjennom økt bevissthet om hvordan du bruker tankene dine, vil du begynne å endre dine mønstre.

 

Som jeg sa tidligere er vår forståelse av den ytre virkeligheten er alltid en betinget sannhet. Den er betinget av våre egne tolkninger, følelser og oppfatninger. Mønstrene for hvordan vi har lært å tenke om verden rundt oss og oss selv ligger dypt i vår underbevissthet, og vi kobler følelser til tankene og holdningene. Vi har gjort dem til våre erfaringer og deretter gjennom repetisjoner, til sannheten om hvordan ting er. Og det er vår betingede sannhet vi manifesterer i vårt fysiske liv. Ut fra det du har opplevd tidligere, dine erfaringer kan du for eksempel "vite" at du vil bli skuffet hvis du begir deg inn i et langvarig forhold. Når du har gjort dette til din sannhet begynner du å bruke den enorme kreative kraften du er en del av til å skape samme situasjon i fremtiden. Du manifesterer det samme gang etter gang. Repetisjoner er så vanlig i våre liv at vi knapt ser dem. Når vi blir oppmerksomme på repetisjoner eller mønstre er det helst i andre. Ofte i partnere, venner eller familiemedlemmer. Den betingede forståelsen disse repetisjonene er basert på er ikke er i samsvar med din indre sannhet eller essens. Tenk deg at du kunne bryte ut av disse vanene og finne veien tilbake til din essens. Lytt til din indre helbredende og kjærlighetsfulle stemme. Du kan manifestere en helt annen verden å leve i!

Alt som andre noen gang har lært oss, som har ført til destruktive eller begrenset tanker om oss selv, lærte de oss ut fra frykt. For å beskytte oss, fordi de hadde det vondt selv, fordi de ikke så oss, eller fordi de rett og slett manglet bevissthet. Vi sier at de gjorde dette i en tilstand vi kan kalle "frakoblet kjærlighet". Dette er en tilstand hvor man ikke tillater at kjærlighet er den ledende kraften i det man gjør, sier, tenker og føler. En forelder kan elske deg, men allikevel befinne seg i en tilstand av "frakoblet kjærlighet" mesteparten av tiden. Alle som prøver å motta kjærlighet fra andre ved å oppføre seg på en bestemt måte vil starte på veien til betinget kjærlighet i dem selv. Noe som begrenser kjærlighet fra å være den ledende kraften i livet.

 

Når vi tillater oss selv å reflektere over våre erfaringer og hvordan vi gjentar dem, hvordan vi skaper våre mønstre, kan vi oppdage noe nyttig. Hvis vi går rundt i ring og faller på nøyaktig samme sted igjen og igjen er det på tide å bruke vår bevissthet. Stopp opp. Ta deg en pause. Pust dypt. Mediter. Du kan bruke den metoden du selv ønsker, men reflektere over opplevelsen. Tenk deg at ditt virkelige selv forteller deg at hvis du beveger deg forbi betinget kjærlighet vil du finne essensen. Jeg vil kalle den kjærlighet. Fra et Diamant/Sølv perspektiv kan du se på dine mønstre med tålmodighet. Forestill deg at du elsket deg selv så fullstendig at du ikke trengte å dømme noen av dine tidligere eller nåværende handlinger på noen måte. Og det at du elsket deg selv så totalt fikk deg til å se hvorfor du trenger å stoppe på et bestemt sted for å reflektere og gjøre nye oppdagelser om deg selv. Hva om du snubler fordi det innerst inne i deg er en kjærlighetsfull stemme som prøver å fortelle deg noe viktig? Har du gått for fort? Unngår du noe som du trenger å konfrontere eller erkjenne? Har du usunne tanker?

 

Å oppdage hver eneste av de mønstrene, kommandoene eller betingelser som hemmer flyten av kjærlighet i deg selv kan være vanskelig. Men det å holde fast på en healende tanke basert på kjærlighet før du sovner om kvelden og når du våkner om morgen er ganske enkelt. En tanke som korrigerer alle andre tanker og arbeider i deg. Gjennom drømmer om natten og ditt bevisste sinn om dagen. En tanke av kjærlighet. For eksempel ”Jeg lever mitt liv gjennom kjærlighet”. Tenk på kjærlighet som en guddommelig intelligens, en del av alt. Den helbredende kraften i deg. Nå når Sølvenergien jobber seg gjennom Diamantåret kan du forbinde deg til din indre healingkraft av kjærlighet. Juster deg til den. Aksepter den. Ønsk den velkommen. I det din forståelse vokser og dine mønstre oppløses, gjør du deg klar for å leve ditt liv i kjærlighet.

Dette er essensen i Star of 13. Den eneste grunnen til å bli mer bevisst og jobbe deg tilbake til ditt sanne selv. Kjærlighet.

 

Silja Winther

Artikler

KLIKK PÅ SYMBOLENE!

© 2010-2011 Next Europe. All rights reserved.